Algemene voorwaarden Multimate Wenscamper

1. Naam en e-mailadres moet volledig en naar waarheid zijn ingevuld.
2. De deelnemer is door het tekenen van de overeenkomst automatisch geabonneerd op de
nieuwsbrief van Hubo en Multimate.
3. De deelnemer geeft Hubo en Multimate toestemming om de video-opname van de kluswens
te plaatsen op de website https://www.hubo.nl/wenscamper/kluswensen.
4. De deelnemer geeft Hubo en Multimate toestemming om de opname van de kluswens te
delen op de social media kanalen van Hubo en Multimate.
5. De deelnemer geeft Hubo en Multimate toestemming om de video van de winnaar nogmaals
onder de aandacht te brengen op de social media kanalen van Hubo en Multimate.
6. De geldprijs voor de winnaar is bepaald op 1.000 euro, welke besteed dient te worden in de winkel.
7. De directie van Hubo en Multimate is gerechtigd een winnaars-trekking uit te stellen of af te
gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen.
9. Het aantal stemmen weergegeven op de stempagina is niet bindend. DGN Retail behoudt zich het recht voor om de uitslag aan te passen mocht blijken dat door fraude, manipulatie of technische redenen een foutief aantal is getoond.