Algemene voorwaarden Multimate Wenscamper

1. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor het afgeven van de juiste contactgegevens.
2. De deelnemer is door het tekenen van de overeenkomst automatisch geabonneerd op de
nieuwsbrief van Hubo en Multimate.
3. De deelnemer geeft Hubo en Multimate toestemming om de video-opname van de kluswens
te plaatsen op de website https://www.hubo.nl/wenscamper/kluswensen.
4. De deelnemer geeft Hubo en Multimate toestemming om de opname van de kluswens te
delen op de social media kanalen van Hubo en Multimate.
5. De deelnemer geeft Hubo en Multimate toestemming om de video van de winnaar nogmaals
onder de aandacht te brengen op de social media kanalen van Hubo en Multimate.
6. De geldprijs voor de winnaar is bepaald op XX euro.
7. De directie van Hubo en Multimate is gerechtigd een winnaars-trekking uit te stellen of af te
gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen.