Voorwaarden winacties

Wil je weten onder welke voorwaarden je bij Multimate meedoet in een winactie? Lees dan onderstaande voorwaarden.

Deelname

 • Deelname aan acties is kosteloos.
 • Eenmalige deelname per persoon.
 • Multimate is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 • Medewerkers van Multimate zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 • De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 • Multimate is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 • De looptijd van een win-actie en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 • Multimate is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.


Persoonsgegevens

 • Verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze specifieke win-actie.
 • Bij deelname ga je akkoord met het ontvangen van één servicemail aangaande deze actie.


Winnaar

 • De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden.
 • Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.


Gewonnen product

 • Het is niet toegestaan het gewonnen item door te verkopen aan derden.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geld.