Voorwaarden winacties

Deelname

 • Deelname aan acties is kosteloos.

 • Eenmalige deelname per persoon.

 • Multimate is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

 • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.

 • Medewerkers van Multimate zijn uitgesloten van deelname aan acties.

 • De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.

 • Multimate is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.

 • De looptijd van een win-actie en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.

 • Multimate is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.


Persoonsgegevens

 • Verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor deze specifieke win-actie.

 • Bij deelname ga je akkoord met het ontvangen van één servicemail aangaande deze actie.


Winnaar

 • De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden.

 • Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.

 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.

 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.


Gewonnen product

 • Het is niet toegestaan het gewonnen item door te verkopen aan derden.

 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geld.

 

Actievoorwaarden Traplift:
 

1. De actieperiode loopt van 1 november t/m 31 december 2020.
2. De actie is dat u 20% korting krijgt op de prijs van een nieuwe traplift.
3. De actie is geldig wanneer in de periode van 1 november t/m 31 december 2020 een afspraak wordt gemaakt met één van onze adviseurs en vóór 31 januari 2020 een traplift wordt aangekocht. De lift dient uiterlijk 31 maart 2021 geïnstalleerd te zijn.
4. Deze kortingsacties zijn alleen geldig bij nieuwe trapliften die particulier aangeschaft worden (trapliften aangeschaft via WMO, huurliften en tweedehands trapliften zijn uitgesloten van deelname).
5. Deze acties gelden niet voor reeds gekochte trapliften.
6. Deze acties zijn niet geldig i.c.m. andere acties.
7. Handicare Stairlifts B.V. behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding.
8. Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met deze actievoorwaarden.Voorwaarden: Win een Multimate Cortina E-bike

a: algemeen
1. Deelname is mogelijk via een voucher. Deze voucher ontvangt elke klant bij besteding vanaf 25 euro of meer tijdens de actieperiode. De actieperiode is van week 30 tot en met week 35-2020. Elke week binnen de actieperiode worden er twee fietsen verloot onder alle inzendingen. De code op deze voucher activeer je op www.hubo.nl/win of www.multimate.nl/win
2. Werknemers van Hubo, Multimate en DGN Retail zijn uitgesloten van deze winactie.
3. Elke persoon van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan een wedstrijd van Hubo en Multimate. Minderjarigen mogen deelnemen met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ouders of voogd.
4. Bij onregelmatigheden, zoals vervalsing, heeft DGN retail het recht tot uitsluiting van deelnemers.
5. Bij deelname aan de winactie waarbij meerdere prijzen te winnen zijn, heeft elke winnende deelnemer recht op maximaal één prijs.
6. Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de winactie.
7. Middels deelname aan deze actie stemt de prijswinnaar toe met het gebruik van zijn of haar naam en mogelijke foto’s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden van tot deze actie.
8. Hubo en Multimate reiken de prijs uit in de dichtstbijzijnde winkel in Nederland. De prijs wordt niet opgestuurd naar de prijswinnaars.
9. Een contante uitbetaling of omruiling van de prijzen is niet mogelijk.
10. Elke weg van rechte is uitgesloten. Hubo/Multimate zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige wijze verband houdt met de wedstrijd.

b: gegevens
1. De deelnemers verschaffen informatie aan DGN retail.
2. Bij deelname stemt elke deelnemer ermee in dat zijn voornaam en achternaam worden gepubliceerd door Hubo/Multimate en dat hij of zij wordt vermeld als winnaar van de wedstrijd.

c: wedstrijdverloop

1. Het toekennen van de prijzen aan deelnemende personen zal elke week gebeuren totdat de winactie is afgelopen op 30 augustus 2020.
2. Deelnemingen die worden ingediend voor of na de actieperiode kunnen onder geen beding aanspraak maken op prijzen.
3. De prijs wordt verloot onder alle deelnemers die hun code activeren op hubo.nl/win multimate.nl/win
4. Prijswinnaars informeren we per e-mail. Winnaars hebben 14 dagen om hun prijs te claimen.
5. Hubo/Multimate zullen neemt de kansspelbelasting voor haar rekening.
6. Over de uitslag van de winactie wordt niet gecorrespondeerd.


Voorwaarden: CanDo zomeractie

1.    Elk in Nederland woonachtige persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2.    Je moet 18 jaar of ouder zijn om aan deze actie deel te nemen.
3.    Personeelsleden van Deli Home, Hubo en Multimate zijn uitgesloten van deelname.
4.    De winnaar wordt gekozen door Hubo en Multimate.
5.    De winnaar ontvangt persoonlijk bericht via Instagram.
6.    De winnaar moet een aankoopbevestiging kunnen overhandigen, zodat Hubo en Multimate de bestelling kan controleren. 
7.    Hubo en Multimate behoudt zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten wanneer hij of zij handelt in strijd met de actievoorwaarden.
8.    Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Hoe doe je mee?
⦁    De winactie loopt t/m zondag 13 september 2020 op de landelijke Instagrampagina van Hubo en Multimate. 
⦁    Het hout dient gekocht te zijn in de actieperiode en moet aantoonbaar kunnen zijn door middel van een aankoopbevestiging of kassabon
⦁    Zo doe je mee: deel jouw meubel op Instagram met #CanDoVakantie2020 en tag @hubo_nl/ @jouwmultimate en #CanDo Je profiel dien je in deze actieperiode op “openbaar” te zetten.
⦁    Op maandag 21 september maken wij per klusproject de winnaar bekend. 

Waar moet de foto aan voldoen?
1.    Zorg dat de foto scherp is en dat het hele product te zien is.
2.    Het hout mag niet in de geleverde verpakking worden gefotografeerd.

Gegevens
⦁    Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens)
⦁    Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
⦁    De winnaar werkt mee aan promotionele doeleinden: fotografie en video.
⦁    Alle auteursrecht, portretrecht, copyright en intellectueel eigendom liggen bij Hubo en Multimate.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Hubo en Multimate, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie vloeiende handelingen en/of schade. Hubo en Multimate kan de actie op elk gewenst moment terugtrekken. Toestemming voor deelname aan de actie betekent dat je op de hoogte bent van- en instemt met deze actievoorwaarden.


 

------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvullende actievoorwaarden 'Win een bouwradio'
 

 • Deelname actie Win een bouwradio

 • Geef jouw favoriete klusplaat door en je maakt daardoor kans op een DAB+ bouwradio.

 • In elke Multimate winkel is één bouwradio te winnen.

 • Onder alle inzendingen wordt a-select één winnaar gekozen.

 • Deelname is mogelijk door het formulier in te vullen en in te leveren of door de QR code te scannen en je gegevens online in te vullen.

 • De winnaar wordt bekend gemaakt tussen 27 december 2020 en 5 januari 2021. De prijswinnaar wordt persoonlijk telefonisch geïnformeerd.

 • Deelname aan acties is kosteloos.

 • Eenmalige deelname per persoon.

 • Multimate is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

 • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.

 • Medewerkers van Multimate zijn uitgesloten van deelname aan acties.

 • De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.

 • Multimate is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.

 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geld.

 • De winnaar werkt mee aan promotionele doeleinden: fotografie en video. Alle auteursrecht, portretrecht, copyright en intellectueel eigendom liggen bij Multimate .

 • Toestemming voor deelname aan de actie betekent dat je op de hoogte bent van- en instemt met deze actievoorwaarden.