Voorwaarden kras en vertrek

Voorwaarden Kras & Vertrek
De Actievoorwaarden zijn van toepassing op de door DGN retail (hierna te noemen DGN) georganiseerde promotie “Kras en Vertrek”. DGN is gevestigd te Hoevelaken (Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken).
1. Na iedere aankoop ontvang je bij besteding van minimaal € 15.- één Kras en Vertrek kaart waarbij je kans maakt op één van de prijzen. Tijdens deze actie worden er minimaal 500.000 kraskaarten in omloop gebracht via de deelnemende Hubo en Multimate vestigingen – zolang de voorraad strekt.
2. De deelnemende winkels zijn herkenbaar aan het bijbehorende promotiemateriaal en worden gepubliceerd op de website www.hubo.nl en www.multimate.nl.
3. De promotieactie “Kras en Vertrek” heeft tot doel het promoten van de formule Hubo en Multimate door middel van het organiseren van een krasactie waarbij de consument na aankoop van minimaal € 15.- bij een Hubo of Multimate vestiging een Kras en Vertrek kaart overhandigd krijgt.
4. Om kans te maken op een van de prijzen dien je de kraslaag open te krassen en wordt de gewonnen prijs en unieke code zichtbaar. Indien de prijs een korting betreft, is deze bij een volgende aankoop inwisselbaar bij de kassa. Indien de prijs een strandlaken, trolley of koelbox betreft, dien je de unieke code te activeren via de website van Hubo of Multimate.
5. Deze actie begint op 16 juli 2018 en eindigt 26 augustus 2018 of zolang de voorraad Kras en Vertrek kaarten strekt.
6. Deelname aan de actie staat open voor alle natuurlijke personen vanaf 18 jaar. DGN behoudt zich het recht voor een deelnemer te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze spelvoorwaarden handelt dan wel indien de deelnemer zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot deze actie. Deelname is uitgesloten voor degenen die werkzaam zijn bij bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze actie. Zij komen niet in aanmerking voor de prijzen.
7. In de promotieactie “Kras en Vertrek” zijn de volgende prijzen zijn te winnen: * Reischeque € 1.500 * Reischeque € 1.000 * Reischeque € 500 * Strandlakens * Koelboxen * Trolleys * Kortingsbonnen 10% op 1 artikel naar keuze * Kortingsbonnen 15% op 1 artikel naar keuze * Kortingsbonnen 20% op 1 artikel naar keuze Deelnemers komen in aanmerking voor één van de drie reischeques indien zij de unieke actiecode activeren via de website hubo.nl of multimate.nl.
8. De prijzen kunnen enkel worden uitgekeerd indien unieke code vermeld op de Kras en Vertrek kaart is geactiveerd via hubo.nl/krasenvertrek of multimate.nl/krasenvertrek. Indien de prijs een korting betreft, wordt deze verstrekt in een winkel van Hubo of Multimate tegen inlevering van de kraskaart. De prijzen zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en niet inwisselbaar voor geld of andere goederen of diensten.
9. Kortingsbonnen zijn tot en met 15 september 2018 in te leveren bij Hubo of Multimate. De overige prijzen zijn tot en met 2 september 2018 opeisbaar. Deelnemers dienen hiervoor de unieke code en gegevens te activeren via hubo.nl/krasenvertrek uiterlijk 2 september 24.00 uur. Hierna vervalt het recht van de winnaar op de gewonnen prijs.
10. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
11. De NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de organisatie verkrijgt in verband met de deelname aan deze actie zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. De gegevens kunnen door de organisatie na afloop van de actie worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
12. Door deel te nemen aan deze actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene spelvoorwaarden.
13. DGN behoudt zich het recht voor om de actie (voortijdig) te beëindigen of de regels, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wijze van uitleg of toepassing van deze voorwaarden en spelregels door de organisatie is voor allen bindend.
14. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicaties, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van DGN.
15. Door deelname aan “Kras en Vertrek” verleen je medewerking aan promotionele activiteiten verband houdend met deze actie, zoals foto of filmopnamen en interviews. DGN heeft het recht deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. DGN is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de winnaar.
16. Indien de prijs om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, behoudt DGN zich het recht voor om een vervangende prijs van gelijke waarde aan te bieden. DGN aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs.
17. DGN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot aanwijzing van de winnaar.
18. Indien de deelnemer een korting krast gelden de volgende voorwaarden: De korting is niet van toepassing op actie- en folderartikelen, bodemprijs/Vast laag artikelen, uurlonen van klus/montagediensten, cadeaubonnen, verhuurartikelen, blokhutten, artikelen van Qlima/Zibro (brandstoffen) en Velux dakramen, zonnepanelen, reeds geplaatste bestellingen, aankopen op rekening. De deelnemer mag de kortingsbon maar 1 maal gebruiken. Koopt de deelnemer meerdere stuks van exact hetzelfde artikel, dan geldt de korting voor al deze producten. De korting geldt niet in combinatie met klantenkaart.
19. Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde door DGN worden aangepast.
20. Indien een of meer bepalingen van deze algemene spelvoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, zal door de organisatie een of meer vervangende bepalingen worden vastgesteld die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
21. Klachten omtrent deze algemene spelvoorwaarden en deze actie kunnen worden ingediend bij DGN, Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken. DGN retail kan er niet voor in staan dat alle vragen, suggesties en klachten in behandeling genomen en opgelost zullen worden. DGN retail kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.